برچسب: گاز گرفتگی

حمله و گاز گرفتگي توسط حیوانات

حمله و گاز گرفتگي توسط حیوانات

بر اثر حمله و گاز گرفتگی توسط حیوان چه بایستی کرد بستگی دارد که شدت جراحت چقدر باشد اگر جراحت مهمی نیست ( یعنی صرفا یخراش سطحی است ) محل آن را با دقت با آب و صابون بشویید سپس یک پماد آنتی بیوتیک را دوبار در روز روی آن بمالید اگر محل جراحت در […]

ادامه مطلب
X