برچسب: هزاران مرغ

هزاران مرغ یکی از بزرگراه‌های اتریش را بند آوردند

هزاران مرغ یکی از بزرگراه‌های اتریش را بند آوردند

کامیونی که بارش ۷۵۰۰ مرغ و جوجه بود، در یکی از جاده‌های اتریش واژگون شد و مرغ‌ها بزرگراه را بند آوردند. نتیجه خواب‌آلودگی راننده ۱۰ کیلومتر راه‌بندان بود و تلاش ۱۰۰ مآمور آتش‌نشانی که به دنبال مرغ‌ها می‌دویدند. ویدئوی این حادثه را ببینید: .

ادامه مطلب
X