برچسب: عمومی

سگ در زندگی انسان‌ها

تاریخچه حضور سگ در زندگی انسان‌ها

0 سگ هزاران سال در شرایط متفاوت همدم و همراه بشر بوده است، سگ‌ها یکبار اهلی و به شرقی و غربی تقسیم شدند. سگ در زندگی انسان‌ها سگ هزاران سال در شرایط متفاوت همدم و همراه بشر بوده است تحقیقات جدیدی که روی DNA سگ‌ها صورت گرفته حاکی از آن است که این حیوان یک بار […]

ادامه مطلب
X