برچسب: سگ پامرانیان

سگ پامرانیان - Pomeranian

سگ پامرانیان – Pomeranian

0 سگ پامرانیان (Pomeranian) سگی است کوچک، پشمالو با گوشهای کوچک و نوک تیز و صورتی شبیه به روباه. پامرانیان سگ کوچک، پشمالویی است با گوشهای کوچک و نوک تیز و صورتی شبیه به روباه. انواع کوچک این نژاد با خصلت مطیع بودن و روحیه سر زندگی به همراه جثه خاص، آنها را بعنوان یکی از مهمترین […]

ادامه مطلب
X