برچسب: داشهوند

سگ داشهوند

سگ داشهوند (Dachshund)

سه نوع متفاوت در نژاد داشهوند وجود دارد: 1- نوع مو کوتاه، 2- نوع مو بلند، 2- نوع مو سیمی. به همراه تفاوت موها، اندازه آنها نیز متفاوت است. داشهوند بدنی عضلانی با پاهای کوتاه دارد. سرزنده و پرمحبت، شجاع و مغرور، تقریباً شلوغ و جدی. سه نوع متفاوت در نژاد داشهوند وجود دارد: 1- […]

ادامه مطلب
X