برچسب: خروج حیوانات از کشور

قوانین ورود و خروج حیوانات خانگی

قوانین ورود و خروج حیوانات خانگی

قوانین ورود و خروج حیوانات خانگی ده روز قبل از سفر حیوان میکروچیپ دار خود را به یکی از مرکز دامپزشکی سطح شهر جهت معاینه بهداشتی توسط دکتر دامپزشک برده و گواهی بهداشتی را از مرکز دامپزشکی اخذ نمایید مدارک شامل : گواهی بهداشتی ،کپی کارت میکروچیپ معتبر ،کپی پاسپورت مالک و کپی دفترچه بهداشتی […]

ادامه مطلب
X