برچسب: جوجه قناری

تغذیه جوجه قناری

تغذیه جوجه قناری

0 در این بخش می‌خوام درباره بیرون آمدن قناری از تخم و تغذیه جوجه قناری تا روی چوب آمدن و جدا کردن از نر و ماده بحث کنم. در این بخش میخوام درباره بیرون آمدن و جوجه و تغذیه تا روچوب آمدن و جدا کردن از نر و ماده بحث کنم. البته تمام حرفای من […]

ادامه مطلب
X