چطور سگ را از واق واق کردن زیاد باز داریم؟

بطور کلی بهترین راه برای جلوگیری از واق واق سگ‌ها، این است که تا می‌توانید آنها را خسته کنید. سگ‌هایی که روزانه چند ساعت ورزش می‌کنند در برابر چیزهایی بی‌اهمیت مثل رهگذرها و یا صداهایی که از بیرون می‌آید واق واق نمی‌کنند.

 

چطور به سگتان آموزش دهید واق واق نکند یا حداقل کمتر اینکار را بکند:

بطور کلی بهترین راه برای جلوگیری از واق واق سگ‌ها، این است که تا می‌توانید آنها را خسته کنید. سگ‌ هایی که روزانه چند ساعت ورزش می‌کنند در برابر چیزهایی بی‌اهمیت مثل رهگذرها و یا صداهایی که از بیرون می‌آید واق واق نمی‌کنند.

روش دیگر جلوگیری از واق واق کردن سگ‌ها، نادیده گرفتن آنهاست. این روش در ابتدا کمی دشوار است ولی زمانی که بتوانید به این کار آنها بی‌اعتنایی کنید، کمتر واق واق خواهند کرد.

یک راه حل دیگر این است که از شر چیزهایی که سگ را به واق واق کردن تحریک می‌کند خلاص شوید، و یا آنقدر آن محرک را برایش تکرار کنید که دیگر انگیزه‌ای برای تحریک شدن در برابرش نداشته باشد.

ممکن است سگ شما برای خواستن چیزی واق واق کند، باید دلیل آن را پیدا کرده و رفع کنید. سگ‌ها اکثر مواقع برای جلب توجه واق واق می‌کنند، برای همین خیلی مهم است که به رفتار بد آنها بی‌اعتنایی کنید ولی ممکن است دلایل دیگری مثل خواستن غذا و یا تقاضا برای پیاده‌روی هم وجود داشته باشد.

اگر تمام این کارها را انجام دادید و جوابی نگرفتید، با یک متخصص مشورت کرده و یک مربی برای سگتان استخدام کنید تا دلیل واق واق کردن او رامشخص کرده و به شما آموزش دهد که چگونه از آن جلوگیری کنید.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X