اصول برقراری ارتباط مناسب با سگ – قسمت آخر

تربیت صحیح
شاید اگر شخصی به روش منفی و تنبیه از جانب والدین خود تربیت شده باشد، استفاده از روش (روش کاملا مثبت) برای آموزش، یادگیری و برقراری رابطه مناسب با سگ را مشکل بپندارد، آموزش دادن در زمانهاییکه شما پر استرس یا خشمگین هستید بسیار دشوار است.هرچند ممکن است سگ شما اشتباهات گاه و بیگاه شما را ببخشد با این حال در زمانهایی که حس خوشایند و مثبتی ندارید از تمرین و آموزش به سگتان خودداری کنید. استفاده از روشهای منفی و اعمال زور به سگ در زمان آموزش و تمرین تنها منجر به ایجاد خشم و ترس در سگ خواهد شد. با تحت فشار قرار دادن سگ مسلما شما میتوانید او را مجبور کنیدبه خواسته های شما تن دهد اما شما هیچگاه با این روش نمیتوانید جایگاه خود را به عنوان یک رهبر خوب برای او تثبیت کنید.
.
رهبری کردن گروه
انسان با انتخاب هدفمند طی سالیان سال ، سگها را برای خصیصه اجتماعی بودن و فرمانبرداری پرورش داده است. از طرفی سگها آموخته اند که از یک نفر به عنوان رهبر گروه پیروی کنند و به آن احترام بگذارند. زیرااجداد آنها حیواناتی بوده اند که به صورت گروهی میزیستندو این ویژگی همچنان در آنها باق مانده است و همانند یک کودک اگر این رهبری و هدایت را درک نکنند کنترل کردن آن مشکل خواهد بود و چنین سگی سرکش بار خواهد آمد.ما میبایستی به سگها بیاموزیم که چکونه رفتاری مناسب داشته باشند و چهار چوبی برای رفتار های مطلوب تعیین کرده و به آنها پایبند باشیم.
برای اعمال یک رهبری صحیح شما در اگثر مواقع میبایستی مشوق سگتان باشید، رفتار دلگرم کننده و عادلانه داشته باشید اما در صورتیکه نیاز باشد باید بتوانید جدی و محکم و مصالحه ناپذیر باشید. برای رهبری کردن صحیح شما باید بتوانید پیش بینی کنید که در قدم بعدی چه اتفاقی رخ خواهد داد و یک تصمیم مناسب را در زمان مناسب بگیرید. در این حالت است که سگ به توانایی شما پی برده و شما را به عنوان عضوی که توانایی محافظت از گروه را در موقعیتهای دشوار و خطرساز دارد خواهد پذیرفت ، با تحت فشار قرار دادن سگ مسلما شما میتوانید او را مجبور کنید به خواسته های شما تن دهد اما شما هیچگاه با این روش نمیتوانید جایگاه خود را بعنوان یک رهیر خوب برای او تثبیت کنید: سگ با این روش شمارا فردی ظالم میپندارد که از ترس تنیه شدن از شما پیروی خواهد کرد. در زندگی روزمره شما باید به گونه ای عمل کرده و تصمیم بگیرید که اعتماد سگ را جلب کنید تا او از روی احترام از شما فرمانبرداری کند.
.
آموزش سگ به روش مثبت
روش آموزش مثبت باعث گسترش یافتن ارتباط و صمیمی تر شدن شما با سگتان خواهد شد. با این روشهر چقدر تمرین پیش میرود شما و سگتان بهتر با خصوصیات هم آشنا میشوید.می آموزید که در چه چیزهایی توانایی بیشتری دارید و چه چیزهایی شما و سگتان را خسته و کلافه میکند. چه کارهایی برای هردوی شما خوشایند است وچگونه میتوانید همدیگر را خوشحال کنید هر چه آموزش پیش میرود و ارتباط بین شما قوی تر میشود شما متوجه خواهید شد که سگتان تلاش بیشتری میکند تا حس صمیمیت و نزدیکی در این رابطه افزایش یابد.جلسات منظم تمرین و آموزش بخصوص اگر همراه با بازیهای مورد علاقه سگتان باشدباعث میشود سگی با رفتارهایی کاملا اجتماهی و مطلوب داشته باشید که بخوبی آموزش دیده و توانایی برقرای ارتباطات مناسب با خانواده ، دوستان و محیط اطرافتان را داشته باشد.
.
اعتمادسازی
اعتمادی که طی گسترش یک رابطه صحیح بین شما و سگتان برقرار میشود، به شما اجازه میدهد که بتوانید فرمانها را براحتی در او نهادینه کنید. بعبارت دیگر کلید موفقیت شما در آموزش سگتان اطمینان دو طرفه است.
.
همکاری
در یک رابطه صحیح طرفین در انجام امور به یکدیگر یاری میرسانند. اعتماد و احترام متقابل باعث افزایش اطمینان خواهد شد و سگ تشویق میشود که خواسته های شما را براورده کند.
.
انجام فرامین
اگر تصمیم دارید جایگاه خود را به عنوان یک رهبر قابل اعتماد تثبیت کنید، جلب اطمینان سگ یک امر ضروری است و تنها در این حالت است که سگ بدون معطلی فرامین شما را اجرا خواهد نمود

.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X