۱۰ اشتباه رایج در آموزش سگ (۳)

۵ پذیرش ناخواستۀ رفتار نادرست
هر زمان که شما از خارج از خانه مراجعت می کنید سگ از خود شوق و ذوق نشان می دهد و به دست و پای شما می پرد و یا زمانی که صدای رعد بگوش میرسد سگ در گوشه ای خود را از ترس دولا کرده و مخفی می شود و زوزه می کشد، رفتار شما در این مواقع چست؟
در هر دوی این رفتارها شما همیشه می رسید و به نوازش کردن سگ می پردازید و همین عمل شما، به معنی صحیح بودن رفتار نادرست سگ است و دلیلی برای از انجام مجدد آن می باشد. اگرچه ممکن است این رفتار بی ضرر به نظر برسد، اما اینگونه از پذیرشهای ناخواسته، ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی تر شود، مخصوصا زمانی که حیوانات خانگی بفهمند که این گونه رفتارها باعث افزایش حس دلسوزی و جلب توجۀ مستقیم شما می شود. اما زمانی که سگ بیاموزد این رفتارش نادرست است و با برخورد جدی شما مواجه خواهد شد دیگر به ادامۀ این رفتار نمی پردازد و شما مجبور نخواهید بود که زمانی را صرف اصلاح و آموزش دوبارۀ اینگونه از رفتارهای نادرست حیوان داشته باشید. بنابراین، نسبت به تاثیر پاسخهایی که در قبال رفتارهایی حیواناتتان انجام می دهید توجه داشته به باشید تا مجبور نشوید زمان زیادی را صرف آموزش دوباره ای که ممکن است بی نتیجه باشد و باعث آزار شما و دیگر افراد خانواده شود معطوف دارید.

.

۶ دادن دستورات با اقدامات نامطلوب و تنبه نامناسب
زمانی که تصمیم به تنبیه سگی دارید هیچگاه فرمانی را با نام سگ همراه نکنید ( تدی بیا) این عمل باعث می شود سگ تصور کند چون فرمان آمدن را انجام داده تنبیه شده است. زمانی که سگ عمل اشتباهی انجام داده بیان نام سگ و کلمۀ تنبیه (نه) کافی است.
هرگز هرگز سگ را تنبیه بدنی نکنید حتی اگر ضربه ای کوچک بر روی بینی باشد. این باعث می شود سگ دست شما را وسیلۀ تنبیه بداند در صورتی که دست صاحب برای سگ به معنی محبتی همیشگی است، زیرا به وسیلۀ آن نوازش می شود، از آن غذا می گیرد و … اگر با همین دست تنبیه شود دیگر اطمینانی به هیچ یک از رفتارهای شما نخواهد داشت و سگی ترسو، لجباز و نافرمان خواهد شد.
آیا می دانید چرا بهترین وسیله برای تنبیه سگ تفنگ آبپاش و یا اسپری آپاش است؟
چون در زمانی که آب به سگ اسپری می شود سگ آبپاش را علت تنبیه می داند نه صاحب و یا دست او را.
بارها از صاحبان شنیدم که می گویند سگ ما از آبپاش نمی ترسد چون آببازی را دوست دارد. این رفتار به این علت است که پاشیدن آب همراه با بیان اسم سگ و کلمۀ نه بکار نمی رود. شما با بیان اسم سگ، حیوان را معطوف به خود می کنید و با کلمۀ نه، اشتباه بودن رفتارش را نشان می دهید و همزمان با پاشیدن آب او را شوکه می کنید. این روند باعث ایجاد ترسی سالم و مناسب، از انجام حرکت نادرست در سگ می شود.
و علت دیگر، ازبین رفتن ترس سگ نسبت به آبپاش زمانی در سگ ایجاد می شود که شما با اسپری به سگ آب دهید و یا آنرا برای بازی در اختیارش قرار دهید.

.
۷ آموزش سگ، هنگامی که شما در حالت بد روحی قرار دارید
آیا زمانی که شما یک روز بد و پر استرس را گذرانیدن، خسته و ناراحت هستید می توانید به آموزش سگ بپردازید؟
جواب منفی است زیرا ناخواسته تُن صدای شما متفاوت از همیشه خواهد بود و شما به احتمال زیاد برای فرونشاندن خشم و ناراحتی خود و خالی شدن از این فشار روحی رفتاری خشن خواهید داشت، صبر و حوصلۀ کمتری در زمان انجام رفتارهای اشتباه و متوجه نشدن فرامین توسط سگ از خود نشان می دهید. در این شرایط نباید به ادامه آموزش بپردازید، هرچند شما سعی کنید و بتوانید بر خشم خود تسلط پیدا کنید اما سگ به علت دریافت انرژی منفی که از شما ساطع می شود نمی تواند بر روی آموزشها تمرکز پیدا کند و همین امر باعث عصبابیت بیشتر شما خواهد شد. در این زمان نه شما و نه سگ هیچ لذتی از روند آموزش نمیبرید و یادگیری بسیار کند صورت میگیرد.

.

برچسب گذاری توسط , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X