برچسب: ویتامین‌های قناری

ویتامین‌های موردنیاز قناری

ویتامین‌های مورد نیاز قناری

+2 ویتامین‌های مورد نیاز قناری – در این مقاله ویتامین هایی را که قناری به آنها نیاز دارد، بررسی می‌کنیم. ابتدا باید دید که چه چیزی برای بدن پرنده مفید است. 1: ویتامین‌ها.  ویتامین A، وتامینD، ویتامینE، ویتامینB1، ویتامین B2، ویتامین B6، ویتامین B12 2: مواد معدنی                  […]

ادامه مطلب
X