برچسب: نژاد بلژین شپرد

نژاد بلژین شپرد

نژاد بلژین شپرد – (Belgian Shepherd)

سگ نژاد بلژین شپرد (Belgian Shepherd) سگی سیاه و عضلانی، تو پر و چابک می‌باشد. بدن متناسب و چهارگوش است. گوش‌ها مثلثی شکل و سیخ، پوزه بلند و نوک باریک می‌باشد. پوشش آن پر و تقریباً بلند است دور گردن یالدار و پوشش زیر بدن، پاها و دم بیشتر از بقیه نقاط بدن می‌باشد. دارای […]

ادامه مطلب
X