برچسب: مراقبت از سگ‌های بیمار

مراقبت از سگ‌های بیمار

راه‌های مراقبت از سگ‌های بیمار

1+ برای مراقبت از یک سگ بیمار بهتر است که او را پیوسته در اتاقی قراردهیم که درجه حرارت آن درحدود 25-20 باشد. بهتراست از راه رفتن حیوان پیشگیری شود. بهترآن است که با استفاده از روزنامه بستر مناسبی برای حیوان پدید آوریم. مراقبت از سگ‌های بیمار برای مراقبت از یک سگ بیمار بهتر است […]

ادامه مطلب
X