برچسب: مالینوای بلژیکی

نژاد مالینوای بلژیکی

نژاد مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois)

معمولاً بدن سگ نژاد مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois) را به یک مربع تشبیه می‌کنند. چراکه از زاویه کنار زمانی که پاها جفت باشند به این شکل دیده می‌شود. بسیار باهوش، فرمانبردار و مراقب است، با غریزه حفظ قلمرو و دفاعی بسیار خوب. معمولاً بدن سگ نژاد مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois) را به یک مربع تشبیه می‌کنند. […]

ادامه مطلب
X