برچسب: شاسکوه

پلنگ ایرانی

ویدئویی از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده شاسکوه

روز دوازدهم ماه جاری یکی از دوربین های تله ای تعبیه شده در منطقه حفاظت شده شاسکوه فیلم کوتاهی را از یک پلنگ بالغ به ثبت رساند. کارشناس اداره محیط زیست قاین و رابط گربه سانان استان خراسان جنوبی در این باره گفت: تابحال چندین مرتبه رد پلنگ در این منطقه رویت گردید که بدنبال آن […]

ادامه مطلب
X