برچسب: سگ نژاد پکینیز (Pekingese)

سگ نژاد پکینیز (Pekingese)

سگ نژاد پکینیز (Pekingese)

رفتار سگ پکینیز (Pekingese) تلفیقی است از وقار و لجاجت که آنرا نزد صاحبش عزیز می‌سازد. حساس، استقلال طلب، مبارزه طلب و بسیار احساساتی نسبت به صاحبشان هستند در عوض با غریبه‌ها خو نمی‌گیرند. رفتار سگ پکینیز (Pekingese) تلفیقی است از وقار و لجاجت که آنرا نزد صاحبش عزیز می‌سازد. رفتار آرام و مطیع بودن آن باعث […]

ادامه مطلب
X