برچسب: بوستن تریر-Boston Terrier

بوستن تریر-Boston Terrier

سگ بوستن تریر-Boston Terrier

نام دیگر سگ بوستن تریر-Boston Terrier می‌باشد. این نژاد دارای جثه کوچک و عضلانی است. سگی است آرام، زیرک، باهوش و اجتماعی. اصولاً به آموزش‌های یک شخص واحد پاسخ می‌دهد.     نام دیگر سگ‌ بوستن تریر Boston Bull می‌باشد. این نژاد دارای جثه کوچک و عضلانی است. دارای گوش‌های کوچک و افراشته، چشم‌های تیره، گرد و […]

ادامه مطلب
X