ویدئویی از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده شاسکوه

روز دوازدهم ماه جاری یکی از دوربین های تله ای تعبیه شده در منطقه حفاظت شده شاسکوه فیلم کوتاهی را از یک پلنگ بالغ به ثبت رساند.

کارشناس اداره محیط زیست قاین و رابط گربه سانان استان خراسان جنوبی در این باره گفت: تابحال چندین مرتبه رد پلنگ در این منطقه رویت گردید که بدنبال آن نسبت به نصب دوربین تله ای توسط محیطبانان اقدام نمودیم و موفق شدیم طی سه نوبت از پلنگ عکس و فیلم تهیه کنیم.

بسملی اظهار داشت: آخرین مرحله ای که از یک پلنگ منطقه حفاظت شده شاسکوه تصویربرداری شد مربوط به دوازدهم خردادماه سالجاری می باشد.

فیلم مربوطه  را می توانید در اینجا مشاهده کنید:

پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی پلنگ ایرانی

برچسب گذاری توسط , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X