قناری در ایران – همه چیز درباره قناری ها

تاریخ پیدایش قناری در ایران به گذشته ای نه چندان دور میرسد که بنا به روایتی درباریان قاجار از اروپا و به روایتی دیگر از مسکو به ایران  وارد شده است .
بی گمان بدنیست که تاریخ ورود
 قناری به این سرزمین را جستجو کنیم اما نمیتوان انکار کرد که در تکثیر و پرورش این پرنده  مردم اروپا و بویژه اسپانیا پیشگام بوده اند .باید بدانیم که این پرنده علاوه بر اهلی شدن این قابلیت را نیز داشته است که با جهش های ژنتیکی  سریع توانسته نژادهای گوناگون از لحاظ رنگ , اندازه , آوازخوانی وفرم بدنی خاص بوجود آورد .

در این میان انسانها نقش واسطه را بر عهده   داشته اند .توسط انسان و با نگهداری و انتخابهای گزینشی درست از این پرنده نقاش گونه هایی پدید آمده که اینک هر یک خود نژادی خالص به  حساب میایند و هر نژادی متعلق به سرزمینی است که در انجا پا به عرصه وجود گذاشته است .اما با اینکه حدود یکصد سال از ورود قناری به  کشور ما می گذرد متاسفانه علاوه بر اینکه هیچ نژادی به ثبت نرسیده است اکثریت علاقه مندان حتی از شناسایی نژاد های مختلف آن عا جزند  و تنها چند نژاد وارداتی پول سازرا که توسط واسطه ها معرفی می شود رامیتوانند شناسایی کنند . تنها دلیل این معضل نداشتن متولی دلسوز در رابطه با این امر  است .

 

قناری


عدم شناسایی نژادها باعث آمیختن گونه
های مختلف با یکدیگر و بوجود آمدن گونه های ناخالص (هیبرید) شده است  پیدایش گونه های هیبرید و در موارد بسیار نادر زیبا ,موجب بوجود آمدن تفکری جدید در رابطه با داشتن نژادی جدید به نام نژاد ایرانی شده  است .همین نکته آخر باعث انحراف بسیاری از پرورشدهنده ها از مسیر اصلی و سودای بوجود آوردن نژاد ایرانی با فرم بدنی خاص گردیده  است .تا کنون تعداد زیادی پرنده به نام قناری رسمی تولید و بفروش رفته است که در اکثرموارد هیچ یک توانایی تولید نسلی کاملا مشابه نسل  خود را بدلیل غیر خالص بودن نداشته اند وعلاوه بر آن باعث شده اند که نژادهای خالص خارجی نیز در ایران از بین رفته و همه ساله نیازمند  آن باشیم که تعدادی پرنده از کشور های تولید کننده وارد نماییم .

برچسب گذاری توسط , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X