سگ نافرمانی میکند؟ کلید طلایی در دستان شماست

.
آیا سگتان به دستورات شما توجه نمیکند؟
آیا سگ نافرمانی میکند؟
.
کلید طلایی در دستان شماست!!!

اگر در مورد گرگها مطالعه کرده باشید و یا فیلمهایی از شکار کردن گرگها دیده باشید ، متوجه خواهید شد که پس از شکار ، گرگ آلفا ( رهبر گروه ) اول از همه به خوردن شکار مشغول میشود و بعد از اتمام غذایش گروه دیگری از گرگها حق غذا خوردن دارند و بعد از آنها گرگهای دیگر!!!
اگر در این میان گرگی بخواهد قانون را رعایت نکند، توسط گرگهای دیگر تنبیه خواهد شد!!
گرگها دارای ساختارهای پیچیده اجتماعی و شهروندی میباشند و همانطور که میدانید ، سگها از نظر ژنتیکی و رفتاری مانند گرگها هستند با این تفاوت که سگها به خانواده ای که در آن زندگی میکنند به چشم یک گله نگاه میکنند و همواره در پی کسب جایگاه مناسب تر و بالاتری در این گله میباشند . سگها بطور غریزی برای ادامه بقا پس از تنفس، نیاز به کسب انرژی از طریق تغذیه دارند.

.
پس کلید طلایی در دستان شماست و آن هم غذاست…

.
اگر سگتان به فرامین بی توجه است و سرکشی میکند، ، دلیلش اینست که در خود نیازی به بودن یا نبودن شما احساس نمیکند! نه قرار است با هم گله ای برای شکار داشته باشید! و نه سلسله مراتبی در این گله حکم فرماست! و نه کسی جایگاه سگ آلفا را در این گروه داراست! پس بطور غریزی او برای کسب جایگاه برتر و مقام آلفا با شما خواهد جنگید و نیازی به گوش کردن فرامین شما در خود احساس نمیکند !!!
از همین امروز هنگام غذا خوردن ابتدا خود شما و اعضا خانواده، شروع به خوردن غذا نمایید ، به هیچ عنوان اجازه نزد یک شدن سگتان به میز غذا را ندهید، درست است که مقاومت در مقابل نگاه های آن چشمان معصوم ، مشکل است ولی بایستی کمی طاقت بیاورید، پس از مدتی این برای سگ شما جا خواهد افتاد که سلسله مراتب غذا خوردن در این گروه به چه شکلی میباشد، پس بصورت غریزی سگ شما خود را پایین ترین رتبه در گروه دیده و باز هم به طورغریزی به اعضا بالاتر گروه احترام خواهد گذاشت…
پس ظرف پر غذا را از جلوی سگ خود بردارید و فقط در زمانهای معینی در طول روز به مقدار نیاز سگ به او غذا دهید، و در خارج از این زمان این ظرف معجزه گر و حیات بخش دیگر در دسترس سگ نخواهد بود، اتفاقی که خواهد افتاد اینست که سگ شما خواهد فهمید این شما هستید که بالاترین نیاز او را برطرف میکنید در نتیجه بصورت غریزی به شما احترام خواهد گذاشت، همچنین برای تثبیت جایگاه آلفا بودنتان ، هر چند وقت یکبار در حین غذا خوردن ظرف غذا را از جلوی او بردارید و پس از لحظاتی دوباره به او بدهید. وقتی او فهمید این شما هستید که شکمش را سیر میکنید، خواهید دید سگتان بیشتر از قبل شما را دوست خواهد داشت و کاملا مطیع شما خواهد شد.
اگر با سگها مانند انسان رفتار کنید ، سگها با شما مانند سگ رفتار خواهند کرد.

.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X