رئیس سگ (آلفا) شما هستید.

رئیس سگ (آلفا) از همه غذا می خورد سپس بقیه گروه اجازه غذا خوردن دارند.
این رسم ذاتی و اجدادی سگهاست.وقتی سگ شما هنگام غذا خوردن به شما غرغر می کند،
به شما می گوید،” من رئیسم و تو باید صبر کنی.

رئیس سگ (آلفا) .

۱- غرغر کردن برای ترساندن شما می باشد به او بگویید نه! تا بفهمد که این کار قابل قبول نیست و هرگز نباید به شما و فرزندانتان غرغر کند.

۲- وقتی او جلوتر از شما می دود ، او را به عقب بکشید و بگویید “نه.صبر کن.”

۳- به سگ خود اجازه ندهید که در یک رختخواب با شما بخوابد. اگر شما نمی توانید دوری سگتان را تحمل کنید، نهایتاً بگذارید پایین پای شما بخوابد. داشتن رختخواب سگ روی زمین کنار تختخواب شما بهترین راه می باشد
این قانون برای سگهای سلطه جو و سگهایی که حد و مرز خودشان را گم کرده اند می باشد …
حیوانی که رفتار مناسبی دارد و حرف شنو است می تواند پهلوی شما یا فرزندتان بخوابد.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X