دانستنی ها در مورد کبوتر خانگی

دانشمندان سالها پیش در مطالعات رفتاری ثابت كردند پرندگان از یك قطب نما مغناطیسی داخلی برای پیمودن سفرهای سالیانه حماسی خود بهره می‌گیرند. کبوتر خانگی

اما نحوه عملكرد این سامانه تاكنون ناشناخته مانده بود.

در تحقیقات جدید دومینیك هایرز و همكارانش از دانشگاه اولدنبرگ در آلمان سازوكار این سامانه را در سطح آناتومی عصبی بررسی كردند كه مشخص شد راز این توانایی در چشم پرندگان نهفته است.

مولكولهای حساس به مغناطیس در چشم كه   cryptochromes نامیده می‌شوند ظاهرا گیرنده‌های نوری را بسته به جهت‌یابی میدان مغناطیسی تحریك می‌كنند.

این امر بیانگر آن است كه پرندگان مهاجر میدان مغناطیسی را به شكل الگوی دیداری درك می‌كنند.

احتمالا این الگو به صورت سایه یا نقطه نوری در دید طبیعی پرنده قرار می‌گیرد.

این یافته‌ها براساس مطالعات آزمایشگاهی بر روی یك گونه پرنده مهاجر موسوم به سسك باغی (  (Garden Warbler است.

نتایج این مطالعه در “ ”Public Library of Science journal PLoS ONE  منتشر شده است.

کبوتر خانگی

در این مطالعه سسك باغی آلمانی و روسی به اسارت گرفته شد و الگوهای عصبی آنها بررسی شد كه در این بررسی ارتباط مستقیم عملكردی بین سلولهای شبكیه و ناحیه جلویی مغز بدست آمد.

سسك باغی كه تعداد آنها در سراسر جهان   ۱۰ میلیون قطعه برآورد می‌شود .

گزارش رویترز، پژوهشگران آلمانی برای اولین بار نشان دادند یاخته‌های عصبی در چشم كه نسبت به جهت‌یابی مغناطیسی حساس هستند از طریق یك مسیر مغزی مخصوص به ناحیه جلویی مغز كه مسئول بینایی است مرتبط می‌شود.

کبوتر خانگی کبوتر خانگی کبوتر خانگی کبوتر خانگی کبوتر خانگی کبوتر خانگی

برچسب گذاری توسط , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X