خانواده هائی که سگ دارند کمتر مریض میشوند.

سگ، فرشته ای است که برای کمک و یاری جسمی و روحی ما خلق شده !

“خانواده هائی که سگ در خانه دارند کمترنیز مریض میشوند”

نتیجه تحقیقات دانشمندان آمریکائی شهر سانفرانسیسکو :

همه ما میدانیم سگ یکی از باوفاترین موجودات است و اگر فقط یک تکه نان به وی بدهیم خود را دوست ما شمرده حاظر است جان خودش را برای دفاع مان از دست بدهد.
ولی آیا میدانستیم داشتن سگ در خانه و دست زدن به سگ نیز در واقع به سلامتی جسمی و روحی ما کمک میکند. داشتن سگ در خانه یک پدیده غربی نیست.


داشتن سگ برای آریائی های گله دار و کوچ نشین حیاتی بود.


پس از اینکه آریائی ها به فلات ایران مهاجرت نمودند و شهر نشین شدند رسم داشتن سگ در خانه هایشان را تا غلبه نظامی و فرهنگی اعراب بر ایران ادامه دادند. پس از شکست نظامی نیاکان ما، این طرز فکر و فرهنگ را با زور قمه و شمشیر به خورد نیاکان ما دادند.
این کج باوری از نسلی به نسل دیگر منتقل شده تا اینکه به ما رسیده. در میان عراب است که از هر چیزی که بدشان میآید آنرا نجس میدانند.
آیا با ادامه دادن به این طرز فکر با دست های خود در حال شکست خود، و ادامه شکست نظامی و فرهنگی که نیاکان ما قرنها پیش از اعراب خوردند، نیستیم ؟!

آیا اکثر ما ایرانیان در موار زیادی مانند نجس بودن سگ ها شستشو مغزی نشده ایم و این فرشته هائی که را که برای کمک و یاری جسمی و روحی ما خلق شده اند را هیولائی نجس و کثیف تصور نمیکنیم ؟ !

به ضمیمه لینک فیلم خبری از شبکه سراسری ABC
در مورد یافته های دانشمندان ایالت کالیفرنیا (شهر سانفرانسیسکو) در مورد کمک سگ به سلامتی ما و داشتن سگ در خانه بجای خوردن دارو
است.

لینک مقاله تحقیقی:
http://abcnews.go.com/Health/dogs-cut-common-cold-risk-ways-dogs-health/story?id=16604565

لینک ویدئو ABC:

[symple_youtube id=”8U4Fe2pMU3Y”]
بیش از ۴۰ درصد از خانواده های آمریکائی و کشورهای پیش رفته حد اقل یک سگ در خانه خود دارند.

برچسب گذاری توسط ,

دیدگاهتان را بنویسید

X