۱۰ اشتباه رایج در آموزش سگ (۲)

۲-اجتماعی نبودن سگ
این بسیار مهم است که صاحب بداند سگی که تصمیم به نگهداری دارد برای چه هدفی خریداری شده. معمولا همه تصور می کنند سگها نباید با افراد غریبه ارتباط داشته باشد و از همان تولگی به محدود کردن ارتباط سگ با انسانها و دیگر حیوانات می پردازند درصورتی که این رفتار اصلا صحیح نیست. همۀ سگ ها نیاز به مصاحبت و پیشرفت در اجتماعی شدن دارند و باید بدانند که نباید به انسان و حیوانات بدون فرمان حمله کنند و یا از خود خشونت نشان دهند. محدود کردن تماس سگ با انسان ها و دیگر گونه ها میتواند توانایی حیوان را برای یادگیری محدود کند و منجر به مشکلات رفتاری مانند ترس یا تهاجم، در دراز مدت شود.برای جلوگیری از غیر اجتماعی شدن سگ می توانید حیوان را در زمان پیاده روی همراه خود به محیط های شلوغ ببرید، بازدید از دوستان و کاوش در مکان های جدید همه باید بخشی از رشد آموزشی حیوان خانگی شما باشد.
سگ نگهبان چطور آیا آنها نیز باید اجتماعی شوند؟ بله، سگ نگهبان نیز باید اجتماعی باشد و در خیابان و مکانهای عمومی رفتاری مناسب از خود نشان دهند و تنها در زمان ورود افراد غریبه و بوجود آمدن شرایط غیر طبیعی در محدودۀ نگهبانیش از خود تغییر رفتار نشان دهد و مطیع فرمان صاحب باشد.

.

۳-آموزش بیش از حد و سریع در هر جلسه
آیا شما در ۱-۲ جلسۀ اول، آموزشهای بسیاری به سگ یاد می دهید و توقع دارید حیوان تمام آنها را فرا بگیرد؟
متاسفانه این اتفاق اغلب در میان بسیاری از صاحبان سگ رخ می دهد و معمولا این روش، باعث می شود سگ بیشتر گیج شود تا چیزی یادبگیرد! شما نیاز دارید در هر جلسه یک ورزش جدید یا آموزش را به سگ یاد دهید تا حیوان کاملا آموزش را بفهمد و بعد به مرور آموزشهای قبلی بپردازید. با این روش سگ سریعتر و در زمان کمتری فرمانها را یاد خواهد گرفت. زمان آموزش سگ را ۱۵ دقیقه در هر جلسه، و دو بار در روز قرار دهید. داشتن صبر و شکیبایی نیز بسیار موثر است تا سگ هر دستور را بهتر درک کند و در فرایند آموزش موفق باشد.

.
۴-تشویق نکردن و یا ندادن بلافاصلۀ پاداش
اگر سگ شما به انجام عملی از خود میل نشان میدهد و شما در دادن پاداش تاخیر کنید، باعث می شوید انگیزۀ سگ از انجام فرمانها کم شود. و شما تصور می کنید که سگ فرمان را یادنگرفته و یا به حدی که تصور می کردید باهوش نیست و همین باعث می شود روند آموزش کند صورت گیرد. سگ قادر به درک آن نیست که چه فرمانی را درست انجام داده، مگر اینکه شما با تشویق کلامی و یا در اختیار قرار دادن غذای مورد علاقۀ سگ، بلافاصله بعد از هر عمل صحیح بودن عمل را برایش مشخص کنید. تشویق بلافاصله شما تضمینی برای انجام رفتار درست سگ در آینده است.
شما باید فقط زمانی سگ را تشویق کنید که حیوان فرمانی را صحیح انجام داده، در غیر این صورت حیوان عادت خواهد کرد که به صورت مجانی و بدون انجام حرکت و یا رفتار مورد نظر شما پاداش بگیرد و در زمان آموزش تمام تلاشش بر این بخواهد بود که تشویقی مورد نظرش را بدون انجام کاری بدست آورد و به دست و پایتان بپری و یا با چنگ مشت شما را باز کند و خوراکی را بدست آورد. همچنین اگر همزمان با انجام رفتار صحیح پاداش ندهید مثلا فرمان بشین را می دهید سگ می نشیند، شما دیر پاداش می دهید، یعنی زمانی که سگ از حالت نشته به حالت خوابیده درآمده پاداش را دریافت می کند. همین سبب می شود که حیوان نتواند بین فرمان بشین و حالت خوابیده تفاوت قائل شود و هر بار که فرمان بشین را می دهید چون تشویقی را در حالت خوابیده بدست آورده سریع می خوابد.

.

ادامه دارد…

برچسب گذاری توسط , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X