آموزش سگ نگهبان

سگ نگهبان می تواند گزینه خوبی برای مالکانی که مایل به محافظت از اموال خود هستند ، باشد. در اغلب موارد، داشتن یک سگ نگهبان هنگام مواجه شدن با غریبه ها،به سادگی هشدارمیدهد و شما را از موقعیت های خطرناک آگاه میسازد و امنیت را به خانه می آورد. با این حال، برخی از آنها با دندانشان گاز میگیرند که این امر می تواند بسیارمشکل سازباشد. در این وضعیت، به درستی آموزش دادن سگ نگهبان بسیار مهم است. مراحل آموزش:

سگ نگهبان

۱- سگ باید قادر به انجام دستورات پایه مانند نشستن، ماندن، توقف کردن، آمدن و راه رفتن و حرکت کنار پای چپ باشد.آموزش مهارت های پایه اطاعت حیوانی،در تربیت سگ بسیار مهم است.استفاده از تشویقی برای تثبیت رفتار درست و مناسب سگها بسیار کارساز میباشد. سگ نگهبان باید توان همکاری در گروهی سه نفره را داشته باشد. ( استفاده همزمان از ۳ سگ)

۲- معاشرتی کردن سگ. به منظورآشنا کردن یک سگ برای تعیین زمانی که یک فرد یا رویداد ،میتواند تهدید کننده باشد. باید آن را با حالات معمولی در زندگی روزمره آشنا ساخت. معرفی حیوانات به تمام اعضای خانواده (از جمله حیوانات خانگی دیگر) و دوستانی که به طور مداوم در رفت و آمد هستند. آشنا ساختن سگ به صداهای خانگی مثل ، صدای جارو برقی یا مخلوط کن یا ماشین چمن زنی ویا طوفان و رعدوبرق و… اجازه دهید حیوان خانگی شما در موقعیت های مختلف حضور داشته باشد ، به طور مثال اجازه حمل چتر یا کلاه یا وسایل شخصیتان را به سگ بدهید حتی اگر باعث خرابی شود.

سگ نگهبان

۳- تشویق حیوان خانگی برای اطلاع دادن به شما هنگامی که یک غریبه وارد میشود،پاداش دادن به سگ هنگام ورود غریبه به منزل ،با تشویق و ستایش این رفتار را تقویت کنید… گفتن کلمه “نه” و یا “توقف” هنگام مواجه شدن با مردم عادی در طول دوره اجتماعی کردن. از دوستان و یا خانواده که سگ با آنها آشنا نیست، بخواهید که بر روی پنجره ها و درب های منزل شما دست بکشند و در این هنگام هوشیاری و واق واق کردن سگ را ستایش کنید…

۴- ایجاد مرزهای سگی!!! باید در سگ یک مرزی را ایجاد کرد تا از حمله به مردم در خارج از زمین شما جلوگیری کند. سگ فقط باید اموال خود را محافظت کند ( در محدوده قلمروی خودش ) راه رفتن سگ در حدود مرزهای اموال خود در طور روز و دادن فرمان بازگشتن هنگام خروج احتمالی از منطقه مورد نظر، میتواند کارساز باشد. برای آموزش اینکار میتوان با نصب فنس ،محدوده سگ را مشخص کرد و بعد از آشنا شدن سگ با محدوده ی خودش ، اقدام به برداشتن فنسها و موانع کنید.

سگ نگهبان

۵- جلوگیری از مصرف مواد غذایی از افراد دیگر توسط سگ. این یک گام مهم در آموزش است، زیرا اغلب سارقین سعی می کنند برای منحرف کردن سگ از غذا استفاده کنند. برای اینکار بهتر است یک نفرد مسئولیت غذا دادن به سگ را بر عهده بگیرد و پیشنهاد میشود همواره در زمانی مشخص و ظرفی مشخص و مکانی مشخص به سگ غذا داده شود. هیچگاه به دوستان و یا افراد خانواده ، اجازه غذا دادن به سگتان را ندهید.

برچسب گذاری توسط , ,

دیدگاهتان را بنویسید

X